สื่อสิ่งพิมพ์ 2550-9

 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ     มติชน   07/04/2550
 อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงาน เฉลิมฉลองหนึ่งทศวรรษ     คม ชัด ลึก   04/04/2550
 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจผ่านคัดเลือกการเขียนแผนธุรกิจ SIFE ได้รับทุน 2007 HSBC     โฟกัส ภาคใต้   24-30/03/2550
 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจผ่านคัดเลือกการเขียนแผนธุรกิจ SIFE ได้รับทุน 2007 HSBC     สมิหลาไทมส์   17-23/03/2550
 ผศ.ดร.วิชัย รัตนากีรณวร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยม.หาดใหญ่ นำนักศึกษา ปริญญาโทศึกษาดูงานการบริหารจัดการ     ประชาชาติ   11/03/2550
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกให้แก่ ฯพณฯ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม     โฟกัส ภาคใต้   10-16/03/2550
 ธเนศ ช่วยภักดี กิจกรรมทำให้เด็กรู้จักคุณค่าตัวเอง     สมิหลาไทมส์   10-16/03/2550
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกให้แก่ ฯพณฯ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ     สมิหลาไทมส์   03-09/03/2550
 นักศึกษา มญ. คว้ารางวัล NSC การันตีคุณภาพด้วยไอที     คลาสสิฟายด์ ภาคใต้   28-09/02-03/2550
 เฉลิมรัฐ นาควิเชียรชีวิตต้องก้าวเร็วกว่าไอที     คลาสสิฟายด์ ภาคใต้   20-27/02/2550
 นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลจาการแข่งขัน National Software Contest     สมิหลาไทมส์   17-23/02/2550
 ม.หาดใหย่ลงนาม MOU กับโรงเรียนสอนการออกแบบ Net Design     โฟกัส ภาคใต้   10-16/02/2550
 ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ 2007 ที่ม.หาดใหญ่     เกียรติศักดิ์   -/02/2550
 เน็ตดีไซน์ร่วมกับม.หาดใหญ่ ยกระดับการสึกษาภาคใต้     โฟกัส ภาคใต้   20-26/01/2550
 อ.ประณีต ดิษยะศริน ให้พรแก่บุคลากรม.หาดใหญ่ เนื่องในโอกาสงานเลี้ยงปีใหม่     โฟกัส ภาคใต้   13-19/01/2550
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริเสรษฐกิจพอเพียง     มติชน   13/01/2550
 คณะกรรมการสภาและผู้บริหารม.หาดใหญ่ศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน     ข่าวสด   03/01/2550
 – ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการตามแนวพระราชดำริเสรษฐกิจ     มติไทย   01-15/01/2550
 อบรมบุคลากรใหม่ โครงการความรู้คู่คุณธรรม ณ วัดถ้ำสุมโน จ.พัทลุง     มติไทย   01-15/01/2550
 สโมสรนักศึกษาม.หาดใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาสภานิสิตนักศึกษา ที่ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช     การศึกษาวันนี้   -/01/2550