สื่อสิ่งพิมพ์ 2550-8

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธาน     แนวหน้า   20/04/2550
 เพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่วัน ด้านศูนย์ประณีตศิลป์     ฐานเศรษฐกิจ   19-21/04/2550
 วิทวัส สัตยารักษ์ ทายาทอารมณ์ติสต์ แห่งม.หาดใหญ่     ผู้จัดการรายวัน   19/04/2550
 ครบรอบ 1 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่     โลกวันนี้   17/04/2550
 เปิดทศวรรษใหม่ ม.หาดใหญ่ ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ มาตรฐานสากล     บ้านเมือง   15/04/2550
 วิไลวรรณ แซ่ไล้กิจกรรมไม่เคยทำร้ายใคร     สมิหลาไทมส์   14-20/04/2550
 แถลงข่าวทศวรรษใหม่ ม.หาดใหญ่     สมิหลาไทมส์   14-20/04/2550
 ม.หาดใหญ่เปิดทศวรรษใหม่ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติและมาตรฐานสากล   สมิหลาไทมส์   14-20/04/2550
 ม.หาดใหญ่ ประกาศเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของไทย     ไทยโพสต์   14/04/2550
 ม.หาดใหญ่ สแกนจุดเด่นขึ้น     กรุงเทพธุรกิจ   13-19/04/2550
 ทศวรรษใหม่ ม.หาดใหญ่ เปิดศูนย์ศิลป์-อินเตอร์จีน     สยามรัฐ   12/04/2550
 ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดศูนย์ประณีตศิลป์     ข่าวสด   11/04/2550
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธาน     คม ชัด ลึก   10/04/2550
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯเป็นองค์ประธาน     พิมพ์ไทย   10/04/2550
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธาน     ข่าวสด   10/04/2550
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ     เดลินิวส์   10/04/2550
 เวลาเดียวกัน ประณีต ดิษยะศริน จัดงานเฉลิมฉลอง 1 ทศวรรษ     เดลินิวส์   10/04/2550
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ     แนวหน้า   08/04/2550
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธาน     บ้านเมือง   08/04/2550
 อ.ปรณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกแก่ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษ     โฟกัส ภาคใต้   07-13/04/2550