สื่อสิ่งพิมพ์ 2550-6

พิธีเปิดวิทยุชุมชน Uradio โดยดร.รุ่ง แก้วแดง และ นายนิพนธ์ บุญญภัทโร     มติชน   16/06/2550
 เศกพล อุ่นสำราญ (Mr.Sax Man) เยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์     คลาสสิฟายด์ ภาคใต้   10-19/06/2550
 จุฬาฯ จัดโรดโชว์ ม.หาดใหญ่ แข่งขันการเขียนแผรธุรกิจ SMEs รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2     สมิหลาไทมส์   09-15/06/2550
 เศกพล อุ่นสำราญ (Mr.Sax Man) เยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์     โฟกัสภาคใต้   02-08/06/2550
 เศกพล อุ่นสำราญ (Mr.Sax Man) เยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์     โฟกัสภาคใต้   02-08/06/2550
 เปิดประตู “ศูนย์ประณีตศิลป์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม     Industry   02/06/2550
 พระองค์เจ้าโสมสวลีเยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์     ไทยแหลมทอง   01-07/06/2550
 หนึ่งทศวรรษมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก้าวแรกที่มั่นคงของมหาวิทยาลัยเอกชน แห่งแรกในแดนใต้     Chairman Review   -/06/2550
 นักศึกษาม.หาดใหญ่รับรางวัลชมเชยการประกวด HSBC Young Entreperneur Awards 2006 -2007     คลาสสิฟายด์ ภาคใต้   30-09/05-06/2550
 ม.หาดใหญ่ใช้คุณธรรม 10 คุม นศ.ไม่ห่วงปี 1 พบปี 2 ขึ้นไปตามแฟชั่นมาก     โฟกัสภาคใต้   29-01/05-06/2550
 ศูนย์ประณีตศิลป์ ม.หาดใหญ่ด้วยใจรักอนุรักษ์-ท่องเที่ยว – เรียนรู้     พิมพ์ไทย   15/05/2550
 ม.หาดใหญ่เตรียมหลักสุตรนานาชาติ     ดอกเบี้ยธุรกิจ   14/05/2550
 เปิดทศวรรษใหม่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ และมาตรฐานสากล     การศึกษาอัพเกรด   10-17/05/2550
 ล่องใต้เยี่ยมชม ” University in the Park”@ ม.หาดใหญ่     Uchallenge   07/05/2550
 ทศวรรษใหม่ ม.หาดใหญ่     ฐานเศรษฐกิจ   05/05/2550
 ฉลองหนึ่งทศวรรษ พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ ทรงเปิดอาคารศูนย์ประณีตศิลป์     พิมพ์ไทย   04/05/2550
 1 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่     การศึกษาวันนี้   03-10/05/2550
 วิทวัส สัตยารักษ์ ทายาทรุ่นที่ 4 บนเส้นทางพัฒนาม.หาดใหญ่สู่ท็อปเท็น     ตลาดวิเคราะห์   01-15/05/2550
 ม.หาดใหญ่เปิดวิสัยทัศน์คิดใหญ่     MBA   -/05/2550
 ครบรอบหนึ่งทศวรรษกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่     Make Money   -/05/2550