สื่อสิ่งพิมพ์ 2550-5

 แสดงความยินดีกับนร.โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ เป็นแชมป์จ.สงขลา
ตอบปัญหายาเสพติด โครงการ Mass วันมันส์ On campus Project 1
     สมิหลาไทมส์   21-27/07/2550
 Hatyai Music Awards กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เวทีของเยาวชนคนดนตรี     สมิหลาไทมส์   21-27/07/2550
 ม.หาดใหญ่จัดงานวัยมันต้านยาเสพติด     คลาสสิฟายด์ ภาคใต้   20-29/07/2550
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550     คลาสสิฟายด์ ภาคใต้   20-29/07/2550
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกแก่ Profesor Deng Director International
Cooperation ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชม Kunming University of Science and T
echnology มณฑล ยูนนาน ประเทศจีน
     สมาร์ทนิวส์   16-31/07/2550
 Immertal Marketing – ตลาดไม่มีวันตาย ร่วมค้นหาความรู้ วันนักการตลาด 50     โฟกัส ภาคใต้   14-20/07/2550
 Congratulation to SIFE Students Who make a positive difference in the lives of others     มติชน   11/07/2550
 10 ปี ม.หาดใหญ่ เกิดเมืองใหม่ อลังหาบูม – เร่งรับมือปัญหาชุมชน     โฟกัสภาคใต้   07-13/07/2550
 SIFE HU Team คว้ารางวัชนะเลิศอันดับ 1     สมิหลาไทมส์   07-13/07/2550
 ม.หาดใหญ่สร้างชื่อระดับชาติ คว้ารองแชมป์ SIFE     โฟกัสภาคใต้   07-13/07/2550
 ม.หาดใหญ่สร้างชื่อระดับชาติคว้ารองแชมป์ SIFE     โฟกัสภาคใต้   07-13/07/2550
 รศ.จินตนา บุญบงการ สัมภาษณ์สดทาง Uradio     ไทยแหลมทอง   01-07/07/2550
 ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบของที่ระลึกแด่
รศ.จินตนา บุณบงการ ในกิจกรรมโรดโชว์ โครงการ แข่งขันแผนธุรกิจ
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs รุ่นเยาว์
     มติชน   01/07/2550
 Mr.Denis Comeau เอกอัครทูต แคนาดา พร้อมคณะเยี่ยมชมม.หาดใหญ่     นิตยสารการศึกษาวันนี้   -/07/2550
 พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ ทรงเปิดอาคารศูนย์ประณีตศิลป์     at Office   -/07/2550
 พ.ต.อ.โพธ สายสุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.หาดใหญ่ ให้สัมภาษณ์สดทาง Uradio     สมิหลาไทมส์   30-06/06-07/2550
 Mr.Denis Comeau เอกอัครทูต แคนาดา พร้อมคณะเยี่ยมชมม.หาดใหญ่     มติชน   29/06/2550
 Mr.Denis Comeau เอกอัครทูต แคนาดา พร้อมคณะเยี่ยมชมม.หาดใหญ่     ไทยแหลมทอง   24-30/06/2550
 จุฬาฯ เปิดเวทีคนเก่ง แข่งเขียนแผนธุรกิจ     คลาสสิฟายด์ ภาคใต้   20-29/06/2550
 นักศึกษาม.หาดใหญ่รับรางวัลชมเชยการประกวด HSBC Young Entreperneur Awards 2006 -2007     ไทยแหลมทอง   16-23/06/2550