สื่อสิ่งพิมพ์ 2550-3

 อ.ธารพรรษ สัตยารักษ์ มอบของที่ระลึกให้แก่ ศุ บุญเลี้ยง ในโครงการพูดพร่ำฮัมเพลง     เสียงใต้รายวัน   27/09/2550
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์     โฟกัสภาคใต้   22-28/09/2550
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์     มติชน   21/09/2550
 อ.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ มอบของที่ระลึกแก่ คุณมนตรี ศรียงค์ กวีซีไรต์
ในงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม
     มติไทย   16-30/09/2550
 อ.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล
งานวันนัการตลาดสัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 4
     เสียงใต้รายวัน   16/09/2550
 อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นวิทยากรพิเศษเรื่องภูมิบ้าน ภูมิเมือง
ในงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม
     ข่าวสด   13/09/2550
 อ.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ มอบของที่ระลึกแก่ คุณมนตรี ศรียงค์ กวีซีไรต์
ในงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม
     โฟกัสภาคใต้   08-14/09/2550
 อ.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ มอบของที่ระลึกแก่ คุณมนตรี ศรียงค์ กวีซีไรต์
ในงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม
     โฟกัสภาคใต้   08-14/09/2550
 อ.ธารพรรษ สัตยารักษ์ มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
ในเสวนาทิศทางสื่อท้องถิ่นในอนาคต
     เสียงใต้รายวัน   03/09/2550
 เสวนทิศทางสื่อท้องถิ่นในอนาคต     สมิหลาไทมส์   01-07/09/2550
 ลงนาม MOU กับ UniMAP มาเลเซีย     ไทยแหลมทอง   01-07/09/2550
 ลงนาม MOU กับ UniMAP มาเลเซีย     มติชน   01/09/2550
 ลงนาม MOU กับ UniMAP มาเลเซีย     เสียงใต้รายวัน   01/09/2550
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกแก่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
ในโครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนวครั้งที่ 4
     มติชน   01/09/2550
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ พ.ต.ทเล็ก มียัง
ที่สำเร็จปริญญานิติศาสตร์
     ไทยรัฐ   01/09/2550
 อ.ธารพรรษ สัตยารักษ์ มอบของที่ระลึกให้แก่คุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
ในโครงกี่เสวนาทิศทางสื่อท้องถิ่นในอนาคต
     คลาสสิฟายด์ภาคใต้   30-09/08-09/2550
 เสวนาทิศทางสื่อท้องถิ่นในอนาคต     สมิหลาไทมส์   11-17/08-09/2550
 ประกวดเฟรชชี่     สยามทักษิณ   -/08-09/2550
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกแก่ Profesor Deng Director
International Cooperation ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชม Kunming University
of Science and Technology มณฑล ยูนนาน ประเทศจีน
     สยามทักษิณ   -/08-09/2550
 สุดยอดนักการตลาดเปิดคัมภีร์ รู้ทิศทางผู้บริโภค-สร้างแบรนด์สู่ความสำเร็จ     สมิหลาไทมส์   25-31/08/2550