สื่อสิ่งพิมพ์ 2550-2

ยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ของม.หาดใหญ่     สมิหลาไทมส์   05-11/11/2550
 นศ.ม.หาดใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันแผนธุรกิจ HSBC Young Entrepreneur Awards 2006 – 7     โฟกัส ภาคใต้   05-11/11/2550
 ภาพกิจกรรม 5 ส.     โฟกัส ภาคใต้   03-09/11/2550
 ม.หาดใหญ่ลงนาม MOU กับ Limkokwing University of Creative Technology     สมิหลาไทมส์   03-09/11/2550
 นักศึกษา คณะวิทยากรจัดการ ม.ราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจที่ม.หาดใหญ่     ข่าวสด   02/11/2550
 ดร.รุ่ง แก้วแดง กับนายนิพนธ์ บุญญภัทโร ร่วมเปิด U Radio     มติไทย   01-15/11/2550
 นายศิลปะชัย จารุเกษมวัฒนะ มอบรางวัลแก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ที่ชนะเลิศแผน Pr.     ไทยแหลมทอง   01-07/11/2550
 ม.หาดใหญ่ลงนาม MOU กับ Yunnan Unoversity Help University College ประเทศมาเลเซีย     มติชน   20/10/2550
 คณะผู้บริหารม.หาดใหญ่ศึกษาดูงานที่ Help University College ประเทศมาเลเซีย     มติชน   18/10/2550
 คณะผู้บริหารม.หาดใหญ่ศึกษาดูงานที่ Help University College ประเทศมาเลเซีย     โฟกัส ภาคใต้   13-19/10/2550
 นายศิลปะชัย จารุเกษมวัฒนะ มอบรางวัลแก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ที่ชนะเลิศแผน Pr.     มติชน   06/10/2550
 นายศิลปะชัย จารุเกษมวัฒนะ มอบรางวัลแก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ที่ชนะเลิศแผน Pr.     มติชน   02/10/2550
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกแก่นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน     สมาร์ทนิวส์   01-15/10/2550
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกแก่นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
ในโครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนวครั้งที่ 4
     สมาร์ทนิวส์   01-15/10/2550
 นักศึกษาม.หาดใหญ่ไอเดียเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการใช้รถ – ถนน     มติไทย   01-15/10/2550
 มองข้ามช็อต เซียนชี้ธุรกิจใต้ยังไปรอด     คลาสสิฟายด์ ภาคใต้   30-09/09-10/2550
 นักศึกษานิเทศศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนประชาสัมพันธ์กองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กปถ. โดยนายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ เป็นประธารมอบโล่รางวัล
     โฟกัส ภาคใต้   29-05/09-10/2550
 C.A.Young Blood แชมป์ปชส. นิเทศฯรุ่นแรก สร้างชื่อ ม.หาดใหญ่     โฟกัสภาคใต้   29-05/09-10/2550
 นิสิตม.หาดใหญ่สร้างชื่อแชมป์แผนPR. ระดับประเทศ     สมิหลาไทมส์   28-05/09-10/2550
 นิสิตม.หาดใหญ่ สร้างชื่อแชมป์แผนPR.ระดับประเทศ     สมิหลาไทมส์   28-05/09-10/2550