สื่อสิ่งพิมพ์ 2551-2

 คุณประภัสสร จันทร์สุวรรณ ผจก.ฝ่ายขายโรงแรมเจบีมอบเค้กแด่อ.ธารพรรษ สัตยารักษ์     มติไทย   16-30/11/2551
 ซีทรู ธีมวันการตลาดสัญจร 52 ม.หาดใหญ่เชิญทั้งรัฐและเอกชนทะลุทะลวงลูกค้า     โฟกัส ภาคใต้   15-22/11/2551
 ม.หาดใหญ่จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย     มติชน   15/11/2551
 คุณดำฤทธิ์ วิริยะกุล เยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์     ไทยรัฐ   10/11/2551
 คุณดำฤทธิ์ วิริยะกุล เยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์     ไทยแหลมทอง   08-15/11/2551
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบเงินทุนให้แก่กลุ่มแม่บ้านจักสานบ้านชุมพอ     โฟกัส ภาคใต้   08-14/11/2551
 จัดวันนักการตลาดสัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 5 ม.หาดใหญ่ ระดมสุดยอดเซียนโชว์กึ๋น     สมิหลาไทมส์   08-14/11/2551
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบทุนให้แก่แม่บ้านกลุ่มจักสานบ้านชุมพอ     มติชน   08/11/2551
 ว.นานาชาติดิษยะศริน สถาบันอินเตอร์เมืองหาดใหญ่     เรียนรอบโลก   06-20/11/2551
 โรงแรมเจบี หาดใหญ่ มอบเค้กอวยพรวันเกิดแก่อ.ธารพรรษ สัตยารักษ์     ไทยแหลมทอง   01-07/11/2551
 บุคลากรม.หาดใหญ่ทัศนศึกษาที่ประเทศจีน     โฟกัส ภาคใต้   01-07/11/2551
 บุคลากรม.หาดใหญ่ทัศนศึกษาที่ประเทศจีน     สมิหลาไทมส์   01-07/11/2551
 นิเทศศาตร์ ม.หาดใหญ่เจ๋ง ชนะเลิศเขียนบทสารคดี รายการกระจกหกด้าน     สมิหลาไทมส์   18-24/10/2551
 นักศึกษาคณะนิเทศศาตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนบทสารคดีรายการกระจกหกด้าน     ไทยธุรกิจ ภาคใต้   16-31/10/2551
 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนบทสารคดี รายการกระจกหกด้าน     มติไทย   16-31/10/2551
 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์รับรางวัลการเขียนบทสารคดีรายการกระจกหกด้าน     โฟกัส ภาคใต้   11-17/10/2551
 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์รับรางวัลการเขียนบทสารคดีรายการกระจกหกด้าน     มติชน   09/10/2551
 สำนักวิจัยฯ เสนอโครงการ สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะกิจชายแดนใต้     สมิหลาไทมส์   04-10/10/2551
 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์รับรางวัลการเขียนบทสารคดีรายการกระจกหกด้าน     มติชน   03/10/2551
 บริษัทเอเซอร์มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค     โฟกัส ภาคใต้   27-03/09-10/2551