สื่อสิ่งพิมพ์ 2552-6

 5 มหาวิทยาลัยภาคใต้ร่วมแข่งขันธุรกิจจำลอง     ไทยรัฐ   26/01/2552
 นักศึกษากองทุนม.หาดใหญ่ร่วมใจบริจาคโลหิต     สมิหลาไทมส์   24-30/01/2552
 แถลงข่าวสัมมนาเครือข่ายธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา     สมิหลาไทมส์   17-23/01/2552
 โครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา     โฟกัส ภาคใต้   17-23/01/2552
 50 สถาบันการศึกษาร่วมแข่งขันธุรกิจจำลองที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่     โฟกัส ภาคใต้   17-23/01/2552
 ม.หาดใหญ่ ร่วมกว่า 50 สถาบัน จัดแข่งขันเครือข่ายธุรกิจจำลองภาคใต้     สมิหลาไทมส์   17-23/01/2552
 ม.หาดใหญ่เปิดใช้ University Plaza พร้อมเปิดแผนโรดโชว์ดันวิทยาลัย
ดิษยะศรินสู่อินเตอร์
     สมาร์ทนิวส์   16-31/01/2552
 ม.หาดใหญ่ ทุมงบ 100 ล้าน เปิด U Plaza บริการวิชาการชุมชน     ไทยธุรกิจภาคใต้   16-31/01/2552
 ม.หาดใหญ่ทุมงบ 100 ล้าน เปิด U Plaza บริการวิชาการ-บันเทิง
แก่นักศึกษาและชุมชน
     มติไทย   16-31/01/2552
 สมเด็จพระเทพฯเปิดอาคาร U-Plaza ม.หาดใหญ่     โฟกัส ภาคใต้   10-16/01/2552
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดอาคาร U Plaza
     โฟกัส ภาคใต้   10-16/01/2552
 ม.หาดใหญ่ทุ่ม 50 ล้าน สร้างหอพักนักศึกษา     โฟกัส ภาคใต้   10-16/01/2552
 ม.หาดใหญ่ ทุ่มงบเปิด U Plaza ศูนย์การเรียนครบวงจร     สมิหลาไทมส์   10-16/01/2552
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเปิดอาคาร U Plaza
     สมิหลาไทมส์   10-16/01/2552
 ยู พลาซ่า ม.หาดใหญ่     มติชน   10/01/2552
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
เปิดอาคาร U Plaza
     มติชน   10/01/2552
 สมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคาร U Plaza     เดลินิวส์   08/01/2552
 ม.หาดใหญ่หนุนเรียนรู้จากงาน     เดลินิวส์   08/01/2552
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
เปิดอาคาร U Plaza
     ไทยรัฐ   07/01/2552
 ม.หาดใหญ่เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ     ข่าวสด   06/01/2552
ม.หาดใหญ่เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สร้างเถ้าแก่ใหม่รับมือวิกฤติแรงงาน     สมาร์ทนิวส์   01-15/01/2552
 ม.หาดใหญ่ก้าวต่อไปนานาชาติ     นิตยสาร MBA   -/01/2552
 ม.หาดใหญ่ ก้าวต่อไปนานาชาติ     นิตยสาร MBA   -/01/2552
 ม.หาดใหญ่ ก้าวต่อไปนานาชาติ     นิตยสาร MBA   -/01/2552