สื่อสิ่งพิมพ์ 2552-5

 อ.ประณีต ดิษยะศริน เป็นประธานในพิธีเปิดตัวน้ำดื่ม “น้ำหนึ่ง”     มติไทย   01-15/05/2552
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบเครื่องลายครามให้แก่พลอากาศเอก
ประหยัด ดิษยะศริน
     ไทยธุรกิจ ภาคใต้   01-15/05/2552
 ม.หาดใหญ่มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น
เนื่องในวันครบรอบ 12 ปี ม.หาดใหญ่
     สมิหลาไทมส์   25-01/04-05/2552
 เปิดตัวน้ำดื่ม”น้ำหนึ่ง”     มติชน   25/04/2552
 คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ประชุมที่ม.หาดใหญ่
     มติไทย   16-30/04/2552
 เปิดตัวน้ำดื่ม “น้ำหนึ่ง”     สมิหลาไทมส์   11-24/04/2552
 คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ประชุมที่ม.หาดใหญ่
     สมิหลาไทมส์   04-10/04/2552
 คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ประชุมที่ม.หาดใหญ่
     โฟกัส ภาคใต้   04-10/04/2552
 กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัด สงขลา     มติไทย   01-15/04/2552
 กงสุลอินโดนีเซียเยี่ยมชมม.หาดใหญ่     สมิหลาไทมส์   28-03/03-04/2552
 คณะบริหารธุรกิจศึกษาดูงานที่ม.ธุรกิจบัณฑิต     โฟกัส ภาคใต้   28-03/03-04/2552
 คณะบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานที่ม.ธุรกิจบัณฑิต     โฟกัส ภาคใต้   28-03/03-04/2552
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเปิดอาคาร U Plaza     ฐานเศรษฐกิจ   26-28/02/2552
 ม.หาดใหญ่จับมือม.เอแบค สู่สถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ     ฐานเศรษฐกิจ   26-28/02/2552
 โครงการสัมมนาแนวโน้มหลักสูตรใหม่ในทัศนะอาจารย์แนะแนว     สมิหลาไทมส์   21-27/02/2552
 สัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2     โฟกัส ภาคใต้   21-27/02/2552
 สานสัมพันธ์ เพื่อผ่าน-พ้นอคติเชิงชาติพันธุ์     สยามรัฐ   18/02/2552
 สโมสรนักศึกษา ม.หาดใหญ่ร่วมกับสสส. จัดมหกรรมกีฬา
มะหาดเกมส์ครั้งที่ 9
     สมิหลาไทมส์   07-13/02/2552
 U Plaza ม.หาดใหญ่ แหล่งบริการวิชาการ-บันเทิง     การศึกษาวันนี้   22-05/01-02/2552
 เปิดอาคาร University Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่     กรุงเทพธุรกิจ   29/01/2552