สื่อสิ่งพิมพ์ 2552-4

 ม.หาดใหญ่ จัดงานเตรียมพร้อมผู้นำรับมือวิกฤต     สมิหลาไทมส์   13-19/06/2552
 น้องฝน นิลญาดา ตู้จินดา นักศึกษารางวัลพระราชทาน     สมิหลาไทมส์   13-19/06/2552
 ม.หาดใหญ่จัดโครงการ Big Cleaning Day     โฟกัสภาคใต้   06-12/06/2552
 ชมรมคนกิจกรรม จัดโครงการค่ายสีขาวนำเยาวชนพ้นภัยยาเสพติด     สมิหลาไทมส์   06-12/06/2552
 พัฒนาภาวะผู้นำให้นักธุรกิจใต้     ไทยรัฐ   05/06/2552
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกให้แก่ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข     ไทยธุรกิจภาคใต้   01-15/06/2552
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกให้แก่ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข     มติไทย   01-15/06/2552
 สำนักพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงานที่ม.ราชภัฎภูเก็ต     สมิหลาไทมส์   30-06/05-06/2552
 ส่งมอบถุงน่อง     โฟกัส ภาคใต้   30-05/05-06/2552
 มุทิตาจิตผู้อาวุโส     ไทยรัฐ   26/05/2552
 ส่งมอบถุงน่อง     สมิหลาไทมส์   23-29/05/2552
 โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา     มติชน   23/05/2552
 ม.หาดใหญ่ จัดโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา     มติไทย   16-31/05/2552
 วีรศักดิ์ แซ่หลี คนเก่งด้านบริหารการตลาด     สมิหลาไทมส์   16-22/05/2552
 มุทิตาจิตผู้อาวุโส     มติชน   12/05/2552
 สุมาลีจ๊ะจ๋า..     ไทยแหลมทอง   02-15/05/2552
 อ.ประณีต ดิษยะศริน ทำพิธีรดน้ำขอพร พลอากาศเอก
ประหยัด ดิษยะศริน ในงานมุทิตาจิตผู้อาวุโส
     โฟกัส ภาคใต้   02-08/05/2552
 ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว The man Who set up vision     สมิหลาไทมส์   02-08/05/2552
 ม.หาดใหญ่ เจ้าภาพจัดสหกิจศึกษา เตรียมบัณฑิตสู่อาชีพ     สมิหลาไทมส์   02-08/05/2552
 หนทางผู้ประกอบการมือใหม่ (อ.สุภาวดี กุลถิรวงศ์)     ไทยธุรกิจ ภาคใต้   01-15/05/2552