สื่อสิ่งพิมพ์ 2552-3

ม.หาดใหญ่ ลงนาม MOU ม.กว่างซี     สมิหลาไทมส์   18-24/07/2552
 ม.หาดใหญ่จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา     โฟกัส ภาคใต้   11-17/07/2552
 ม.หาดใหญ่เข้ารอบชนะเลิศ “โครงการสร้างธุรกิจชุมชนให้เป็นจริง”     สมิหลาไทมส์   11-17/07/2552
 วิยะกาญจน์ วรรณวงค์ นั่ง “ปธ.กก.เนติบัณฑิต”สมัยที่ 61     มติชน   09/07/2552
 ม.หาดใหญ่ลง MOU กับมหาวิทยาลัยกวางซี ประเทศจีน     ไทยรัฐ   06/07/2552
 ม.หาดใหญ่ลง MOU กับมหาวิทยาลัยกวางซี ประเทศจีน     มติชน   05/07/2552
 ม.หาดใหญ่ลง MOU กับมหาวิทยาลัยกวางซี ประเทศจีน     โฟกัสภาคใต้   04-10/07/2552
 ม.หาดใหญ่ – กว่างซีเชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนการศึกษา     โฟกัส ภาคใต้   04-10/07/2552
 ม.หาดใหญ่ลง MOU กับมหาวิทยาลัยกวางซี ประเทศจีน     โฟกัส ภาคใต้   04-10/07/2552
 ม.หาดใหญ่-กว่างซี แลกเปลี่ยนการศึกษา     โฟกัส ภาคใต้   04-10/07/2552
 วิยะกาญจน์ วรรณวงค์ บัณฑิตเกียรตินิยม ม.หาดใหญ่     สมิหลาไทมส์   04-10/07/2552
 ม.หาดใหญ่จัดโครงการ Training for the trainers     สมิหลาไทมส์   27-03/06-07/2552
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกแก่ รศ.สุขุม นวลสกุล
ในงานทอล์กโชว์การกุศล
     ไทยรัฐ   23/06/2552
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกแก่นายจุมพล เชื้อสาย     สมิหลาไทมส์   20-26/06/2552
 ดร.รุ่ง แก้วแดง บรรยายพิเศษเรื่อง อาจารย์ที่พึงประสงค์ของสังคมไทย     โฟกัส ภาคใต้   20-26/06/2552
 อ.ประณีต ดิษยะศริน มอบของที่ระลึกแก่นายจุมพล เชื้อสาย ในโอกาส
ที่เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ
     มติชน   20/06/2552
 ผู้บริหารม.หาดใหญ่ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2552
     ไทยธุรกิจภาคใต้   16-30/06/2552
 สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นำให้นักธุรกิจใต้     ไทยแหลมทอง   16-30/06/2552
 ผู้บริหารม.หาดใหญ่ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2552
     มติไทย   16-30/06/2552
 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ     ไทยธุรกิจภาคใต้   16-30/06/2552