สื่อสิ่งพิมพ์ 2552-1

มอบรางวัลมะหาดเพชร     สมิหลาไทมส์   19-25/12/2552
 เปิดงานวันนักการตลาดสัญจร..ภาคใต้ ครั้งที่ 6     สมิหลาไทมส์   28-04/11-12/2552
 ม.หาดใหย่สร้างเครือข่ายบุคลากร     โฟกัส ภาคใต้   28-04/11-12/2552
 นักศึกษากลุ่มจิตอาสา นครา ม.หาดใหญ่     สมิหลาไทมส์   28-04/11-12/2552
 ม.หาดใหญ่ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย     สมิหลาไทมส์   14-20/11/2552
 พลังเยาวชน     สมิหลาไทมส์   14-20/11/2552
 ม.หาดใหญ่จัดประเพณีลอยกระทง     สมิหลาไทมส์   07-13/11/2552
 วันนักการตลาดครั้งที่ 6 ม.หาดใหญ่ระดมเซียนสู้วิกฤตยุคดิจิตอล     โฟกัส ภาคใต้   07-13/11/2552
 ม.หาดใหญ่จัด “วันนักการตลาดฯ” ระดมเซียนการตลาด สู้วิกฤตในยุคดิจิตอล     มติชน   07/11/2552
 ม.หาดใหญ่จัด “วันนักการตลาดฯ” ระดมเซียนการตลาด สู้วิกฤตในยุคดิจิตอล     สมิหลาไทมส์   03-06/10-11/2552
 มอบเงินจากการจำหน่ายน้ำดื่ม”น้ำหนึ่ง” ให้แก่มูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง     มติชน   30/10/2552
 เปิดโลกทัศน์…ดิลก หิรัฐประจักษ์ นายกสโมสรนักศึกษาม.หาดใหญ่ 52     สมิหลาไทมส์   24-30/10/2552
 นักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เข้าเยี่ยมชมม.หาดใหญ่     สมิหลาไทมส์   24-30/10/2552
 มอบเงินจากการจำหน่ายน้ำดื่ม”น้ำหนึ่ง” ให้แก่มูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง     โฟกัส ภาคใต้   17-23/10/2552
 มอบเงินจากการจำหน่ายน้ำดื่ม”น้ำหนึ่ง” ให้แก่มูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง     มติไทย   16-31/10/2552
 รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข เยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์     มติชน   03/10/2552
 นักศึกษาคณะนิเทศศาตร์ศึกษาดูงานที่บริษัทเอสพริ้นต์ จำกัด     สมาร์ทนิวส์   01-15/10/2552
 ม.หาดใหญ่ซ้อมหนีไฟ     สมิหลาไทมส์   26-02/09-10/2552
 วัขรินทร์ แวกาจิ ทีมชาติไทย ฝันที่เป็นจริง     โฟกัส ภาคใต้   12 -18/09/2552
 ดร.สุกรี เจริญสุข เยี่ยมชมศูนย์ประณีตศิลป์     โฟกัส ภาคใต้   12 -18/09/2552