โครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 8 

โครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 8 

โครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 8 
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่