โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่”

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จับมือกับ สอบ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” รวมพลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค
 
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ TCC ชวนเพื่อนล่องใต้ จัดกิจกรรมดี ๆ ในรั้วสถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสำหรับคนรุ่นใหม่” ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ซึ่งวันนี้มีน้อง ๆ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “รู้สิทธิของผู้บริโภค” และการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ อาทิ การทำคอนเทนต์ การเล่าเรื่อง (Storytelling) การใช้โปรแกรมสำหรับผลิตสื่อ เป็นต้น เพื่อจุดประกายไอเดียในการจัดทำสื่อสารสร้างสรรค์ และช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนให้กลุ่มเยาวชนตระหนักถึงปัญหาผู้บริโภคที่เกิดขึ้นและลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองต่อไป
กิจกรรมวันนี้สนุกสนาน น้อง ๆ ร่วมกันแลกเปลี่ยน และแชร์ประสบการณ์การเป็นผู้บริโภคที่เสียหาย เด็กใต้ ไม่เคยแผ่ว ปูเสื่อรอชมผลงานการผลิตสื่อในรูปแบบสุดต๊าซ ฉบับเพื่อ(น)ผู้บริโภคกันได้เลย