ประมวลภาพการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประมวลภาพการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประมวลภาพการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เพื่อรับนโยบายสำคัญจากคณะผู้บริหารตลอดจนรับทราบข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา