ภาพบรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคี

ภาพบรรยากาศงานทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2565 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12) ณ วัดภูผาเบิก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 
โดยท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี และตัวแทนฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและเจ้าหน้าที่ ในเครือฯ (โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย และ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์) เข้าร่วมกิจกรรมงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้
 
ขออนุโมทนาบุญ ทุกท่าน… สาธุ สาธุ สาธุ