พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565
 
On Thursday, August 11, 2022, the executives, lecturers, personnel, and students of Hatyai University participated on the auspicious occasion of the 90th birthday anniversary of H.M. Queen Sirikit, The Queen Mother, at the Sport Center and Student Affairs Building.