กิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ ลูกมะหาด”

กิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ ลูกมะหาด”

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และเต็มไปด้วย ความรัก ความอบอุ่น ในรั้วมหาลัยฯ
 
โดยมีท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบตีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวให้โอวาท
พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ของ ม.หาดใหญ่ ที่มาร่วมกันผูกข้อมือต้อนรับน้องใหม่กันอย่างอบอุ่น