พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

โดยท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศรินผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีฯ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่