โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-11.30 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่