ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เพื่อรับนโยบายสำคัญ

ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เพื่อรับนโยบายสำคัญ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เพื่อรับนโยบายสำคัญ
จากคณะผู้บริหารตลอดจนรับทราบข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-11.30 น.
ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่