หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

ประมวลภาพบรรยากาศ หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่