โครงการเปิดโลกกิจกรรม 2566

โครงการ ” เปิดโลกกิจกรรม 2566 ”

ภายในโครงการมีการออกบูทแสดงผลงานของชมรมในปีที่ผ่านมา และพร้อมกับเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรม ประจำปีการศึกษา 2566
 
club’s performances from last year and open for the students to sign up into the clubs of the academic year 2023.