วันซ้อมใหญ่ วันที่ 12 กันยายน 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click