ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนรักษ์ชะแล้ และอบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรง (อุง)

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนรักษ์ชะแล้ และอบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรง (อุง)

วันที่ 15 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนรักษ์ชะแล้ และอบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรง (อุง) พร้อมแจกลังชันโรง จำนวน 51 ลัง ในการนี้ นายรัฏฐา เนตรสว่าง ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอสิงหนคร เป็นประธาน นายถาวร ไชยมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ รองศาสตราจารย์ ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดร. นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมโครงการ โดยศูนย์วิจัยชุมชนตำบลชะแล้ : ชันโรง (อุง) สร้างอาหารปลอดภัย และคุณสมศักดิ์ หนิหลง ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะแลหนัง เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมการเพาะเลี้ยงชันโรง ณ อาคารกิจดำรงค์ วัดชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา