เพื่อแสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เพื่อแสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เข้าพบ ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และพูดคุยสถานการณ์การขาดแคลนเลือดในปัจจุบัน การวางแผนความร่วมมือต่อไป ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่