เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสุราษฎ์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่