กิจกรรมการเสวนา “อ่านหาดใหญ่…ผ่านสิ่งใกล้ตัว”

กิจกรรมการเสวนา “อ่านหาดใหญ่…ผ่านสิ่งใกล้ตัว”

ในงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7
ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลา