วันนวัตกรรมและคุณภาพม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 4 (Hatyai Inno Q-Day 2015)
ณ ห้อง Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ( ช่วงเช้า )
     
  วันนวัตกรรมและคุณภาพม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 4 (Hatyai Inno Q-Day 2015) 
ณ ห้อง Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ( ช่วงบ่าย )