บรรยากาศในพิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ครั้งที่ 15
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
       
    บรรยากาศการแข่งขันกีฬา ในพิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ครั้งที่ 15
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
       
    วิทยาลัยนานาชาติดิษยศริน ในพิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ครั้งที่ 15
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
       
    คณะนิติศาสตร์ ในพิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ครั้งที่ 15
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
       
    คณะนิเทศศาสตร์ ในพิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ครั้งที่ 15
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
       
    คณะบริหารธุรกิจ ในพิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ครั้งที่ 15
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
       
    คณะรัฐศาสตร์ ในพิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ครั้งที่ 15
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
       
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ครั้งที่ 15
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
       
    คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ในพิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ครั้งที่ 15
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
       
    มอบถ้วยรางวัลและพิธีปิด ในพิธีปิดมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ครั้งที่ 15
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 เมษายน 2558