วันที่ 22 มกราคม 2558
   
           พิธีเปิดงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
     โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House HU & Hatyai Fair 2015
     ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มกราคม 2558
 
             
           กิจกรรมจัดบูท
     ณ ศุนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มกราคม 2558
 
             
           Marketing Plan Contest โครงการ 7 By A.P.Honda (แผนสื่อสารการตลาด) ผลิตภัณฑ์ Scoopy I
     ณ ลาน U-Plaza วันที่ 22 มกราคม 2558
 
             
           Marketing Plan Contest โครงการ 7 By A.P.Honda (แผนสื่อสารการตลาด) ผลิตภัณฑ์ ZOOMER-X
     วันที่ 22 มกราคม 2558
 
             
           กิจกรรม U - Radio music Station
     ณ ห้อง U-Radio มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มกราคม 2558
 
           
     
     การแข่งขันDigital Media Design Contest ครั้งที่ 1
     ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ( 8309A , 8307 ) อาคาร 8 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ วันที่ 22 มกราคม 2558
    

 
             
           การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ 6
     ณ ห้อง U-204 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มกราคม 2558
 
             
           การแข่งขันยุวรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 10
     ณ ห้องป่าตอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มกราคม 2558
 
             
           การแข่งขันโลจิสติกส์เกมส์ ครั้งที่ 4
     ณ ห้อง U-301 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มกราคม 2558
 
             
           การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป “ คุณคืออัจฉริยะ ” ครั้งที่ 6
     ณ ห้อง U-204 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มกราคม 2558
 
             
           การแข่งขัน ARCGIS ONLINE CONTEST ครั้งที่ 1
     ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มกราคม 2558
 
             
           HU DEW Contest 2015 ครั้งที่ 11
     ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มกราคม 2558
 
             
           การแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และลงโปรแกรม
     ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 22 มกราคม 2558
 
             
   

   วันที่ 23 มกราคม 2558    
           โครงการ “ติวนี้เพื่อน้อง”
      ณ ห้อง Blue Ocean Hall มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2558
 
           
           การแข่งขันวงดนตรี Hatyai Music Awards ครั้งที่ 12
     ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2558
 
             
           การแข่งขัน CA Got Talent ครั้งที่ 4
     ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2558
 
             
           การแข่งขัน Young Millionaire Contest 2015
     ณ ห้อง U-301 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2558
 
             
           การแข่งขัน IT Genius Camp 2015
     ณ ห้องU-309 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2558
 
             
           การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 6
     ณ ห้องป่าตอง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2558
 
             
           การแข่งขัน Speech Contest 2015
     ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2558
 
             
           การแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 6
     ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 23 มกราคม 2558