โครงการ “พัฒนาทีมงาน เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 11 ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click