โครงการ นำเสนอแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ณ ห้องประชุมสมุย อาคารสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 29 - 2 ตุลาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click