โครงการหลักสูตร "CEFR and CLT for Teaching and Preparation for AEC" ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต3 จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2557 ณ โรงแรมหาดใหญ่ฮอลิเดย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click