"เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติภาพ จังหวัดชายแดนใต้" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันสันติภาพโลก ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 21 กันยายน 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click