บรรยากาศการบรรยายพิเศษหัวข้อ "Career Talk ของงานวิจัยการตลาด" โดยคุณนัชชา โรจน์วิถี และคุณวสุพล ตรีโสภากุล @ U 301 อาคาร U Plaza ม.หาดใหญ่ วันที่ 8 กันยายน 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click