โครงการ “พัฒนาทีมงาน เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 10 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click