ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม “ลานนิทรรศการสมัชชาประชาชน เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่ (ย้อนอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต)” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click