ละครเวทีเรื่อง...'WHO'(ความตายคือจุดจบ หรือจุดเริ่มต้นของความจริง) ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ณ U-stodio อาคาร U-plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click