" งานวัฒนธรรม ดนตรี สีสันไทย ครั้งที่ 18 ตอน เพลงไทย RETRO " ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click