ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีม.หาดใหญ่ เยี่ยมชมบูธทางการศึกษา นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click