คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.หาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหา มหาราชินี"และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา วันที่ 9 สิงหาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click