บรรยายพิเศษ "Google for Education การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" วิทยากรโดยคุณศุภธิตา พรหมพยัคฆ์ ผู้บริหารโครงการ Google เพื่อการศึกษา ประจำประเทศไทย @ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click