โครงการ “พัฒนาทีมงาน เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 9 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click