หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรากแก้ว เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมรากแก้วม.หาดใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการรากแก้วของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click