ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี และ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ม.หาดใหญ่ @ อาคารสุราษฎร์ธานี ม.หาดใหญ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click