โครงการ “พัฒนาทีมงาน เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 8 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click