โครงการ “พัฒนาทีมงาน เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 7 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click