มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะบุคลากรจากสถาบันวิจัยและบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ วันที่ 26 มิถุนายน 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click