"โครงการแสงสว่างแห่งการพัฒนาตน" ณ สวนสายน้ำ (ทุ่งลุง) จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2557

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click